Що включає
курс А1

 • Основні правила читання
 • Наголос в польській мові
 • Вимова ł / l
 • Особливості вимови i
 • Вимова м’яких ć / ś / dź / ź
 • Вимова ó / u
 • Вимова ę / ą
 • Буквосполучення cz / sz / szcz / dż / ch / rz
 • Вимова і орфографія: ć / ś / ń / dź / ź та ci / si / ni / dzi / zi
 • Комунікативні ситуації: знайомство, встановлення контакту, привітання, прощання, розповідь про себе
 • Граматика: різниця oni / one; відмінювання дієслів типу być, mieć, mieszkać, утворення запитань
 • Словниковий запас: базові дієслова, числівники (0-10), привітання, прощання, розповідь про себе та свої інтереси, питання і вираження самопочуття, встановлення контакту (ім’я, прізвище, адреса, номер телефону, місце проживання)
 • Аудіювання: діалог на тему «Знайомство», «Як справи», монолог «Розповідь про себе»
 • Читання: вірш (риси характеру), розповідь про себе
 • Письмо: утворення запитань, особисті дані, конструкції типу Skąd jesteś? Gdzie mieszaksz? Jak masz na imię?
 • Говоріння: розповідь про себе
 • Вимова і орфографія: ó / u
 • Комунікативні ситуації: задавання запитань про роботу, інтереси; представлення; опис характеру; вираження власних думок та переконань
 • Граматика: рід іменника та прикметника, відмінювання дієслів на -ać у теперішньому часі, орудний відмінок
 • Словниковий запас: риси характеру, професії, числівники (10-20), базові дієслова та іменники типу pracować, zawód
 • Аудіювання: монолог «Що тебе мотивує до вивчення польської мови», діалог «Професія»
 • Читання: короткі діалоги в офіційному і неофіційному стилі: моя професія, характер, інтереси, мотивація
 • Письмо: базові іменники та прикметники (рід), речення з дієсловами типу pamiętać, oglądać, opowiadać
 • Говоріння: я, мої інтереси, характер та робота
 • Вимова і орфографія: ę / ą
 • Комунікативні ситуації: моя сім’я, запитання про вік, вільний час, інтереси та звички
 • Граматика: присвійні займенники, відмінювання дієслів на -ić, -yć, -eć в теперішньому часі
 • Словниковий запас: сім’я, числівники (20-100), базові дієслова типу uczyć się, słyszeć, milczeć, та іменники; прислівники, що описують регулярність типу rzadko, zawsze
 • Аудіювання: «Розповідь про себе», «Моя сім’я»
 • Читання: монолог, короткі діалоги «Я, мої рідні та близькі»
 • Письмо: числівники (1-20), речення з присвійними займенниками, розповідь про сім’ю.
 • Говоріння: моя сім’я
 • Вимова і орфографія: rz / ż
 • Комунікативні ситуації: вираження захоплення, схвалення, невподобання, аргументація; питання про інформацію
 • Граматика: знахідний відмінок; конструкції типу zajmować się, interesować się, zachwycać się + орудний відмінок; lubić, czytać, oglądać + знахідний відмінок; утворення запитань
 • Словниковий запас: інтереси, хобі, вільний час, розваги, базові сполучники
 • Аудіювання: діалог «Розваги», монолог «Інтереси, вільний час»
 • Читання: я і моя сім’я, наші захоплення, вільний час
 • Письмо: запитання, розповідні речення про інтереси, реакція на комунікативні ситуації
 • Говоріння: мої інтереси та хобі, вільний час, розваги

Перевірка словникового запасу, граматики, навичок письма та говоріння

 • Вимова і орфографія: ł / l
 • Комунікативні ситуації: планування дня, питання про плани та графік, опис щоденних справ та обов’язків, вираження можливості та здатності, а також часових відносин
 • Граматика: дієвідміни, відмінювання дієслів типу gotować, iść, jechać, pisać
 • Словниковий запас: щоденні справи; дні тижня; домашні обов’язки; базові дієслова типу spotykać się, wracać, pracować; іменники типу zakupy, spacer; прислівники, що описують регулярність типу codziennie, czasami; сполучники типу chociaż, jednak
 • Аудіювання: діалог «Плани на вихідні», монолог «Мій день», «Розклад дня»
 • Читання: текст «Мої плани на день», «Щоденні справи»
 • Письмо: відповіді на питання про плани на день, графік та розклад; короткі речення стосовно планування дня
 • Говоріння: мій день та розклад
 • Вимова і орфографія: si / ś / sz; ch / h
 • Комунікативні ситуації: вираження вподобань; ситуації в ресторані та кав’ярні, замовлення доставки; питання стосовно інформації; дозвіл; раціон
 • Граматика: конструкцій типу jeść śniadanie, interesować się kuchnią; займенники; відмінювання дієслів jeść, pić
 • Словниковий запас: продукти, харчування, раціон, їжа; базові дієслова типу jeść, pić, zamawiać, płacić
 • Аудіювання: монолог «Мій раціон», «Польська кухня», діалог «В ресторані», «Замовлення доставки»
 • Читання: тексти «Харчування», «Раціон»
 • Письмо: речення стосовно кулінарних вподобань, харчування; замовлення; особисті дані; раціон
 • Говоріння: діалог в ресторані, моє харчування
 • Вимова і орфографія: ć / ci / cz
 • Комунікативні ситуації: формування пропозицій; реакція на пропозицію: згода та відмова; запитання про плани та час; часові відносини (o, za, w ciągu, od, do, po); відповідь на питання про ціну; аргументація; вираження власних преференцій
 • Граматика: порядкові числівники, конструкції часу, дієвідміни дієслів
 • Словниковий запас: числівники, пропозиція, ствердні та заперечні відповіді, плани на тиждень, зустрічі, вільний час
 • Аудіювання: діалоги «Котра година / о котрій годині», «Розклад», «Пропозиція»
 • Читання: діалог «Плани на день»; опис комунікативних ситуацій
 • Письмо: відповіді на запитання стосовно планів; речення з конструкціями часу; опис ілюстрації
 • Говоріння: плани на тиждень
 • Вимова і орфографія: rz / ż / cz / sz
 • Комунікативні ситуації: вираження заохочення та вподобання; діалог в магазинах; питання про інформацію (розмір, колір, ціна); компліменти
 • Граматика: конструкції типу uczę się języka obcego, szukam pracy; родовий відмінок однини та множини; різниця ubierać / wkładać / zakładać; ступені порівняння прикметників, заперечні речення
 • Словниковий запас: покупки; магазини; ідіоми з кольорами; кольори; компліменти; базові дієслова wkładać, ubierać, przymierzyć; прикметники типу duży, mały, tani
 • Аудіювання: діалог в місті / торговому центрі «Як пройти…», діалог в магазині, монолог «Гардероб, вподобання в одязі»
 • Читання: діалоги в магазинах; опис комунікативних ситуацій; компліменти; висловлювання стосовно одягу, покупок та зовнішнього вигляду
 • Письмо: опис покупок, утворення заперечних речень, список покупок, утворення речень з конструкціями в родовому відмінку, реакція на ситуаціях в магазині
 • Говоріння: покупки, стиль одягу
 • Вимова і орфографія: i / j
 • Комунікативні ситуації: прохання; біографія; досягнення; описування ситуацій і фактів у минулому часі; вираження часових відносин (Jak długo)
 • Граматика: минулий час дієслів типу być, mieć, iść
 • Словниковий запас: зміни; досягнення; базові дієслова типу trafić, tęsknić, martwić się; іменники типу umiejętności, sukces, wiedza
 • Аудіювання: діалог «Моя автобіографія», приватні повідомлення
 • Читання: повідомлення; прохання; речення, що описують попередні досягнення та зміни
 • Письмо: питання стосовно досягнень та змін; короткі повідомлення; речення в минулому часі; опис ілюстрації; відповіді на запитання стосовно біографії
 • Говоріння: мої досягнення та зміни

Перевірка словникового запасу, граматики, навичок письма та говоріння

 • Вимова і орфографія: dz та dź (dzi)
 • Комунікативні ситуації: мої плани завдання та цілі; вираження припущень, сподівань та власної думки; аргументація
 • Граматика: майбутній тривалий час
 • Словниковий запас: назви місяців; мої плани, завдання та цілі; базові дієслова типу zwiększać, pokonywać, zdobywać; іменники типу wysiłek, cel, obietnica
 • Аудіювання: монолог «Плани на відпустку», «Світ через 1000 років»
 • Читання: діалог «Плани», «Мої завдання на наступний рік», опис та реакція на комунікативні ситуації
 • Письмо: відповіді на запитання стосовно планів, речення в майбутньому часі, вираження власних цілей, припущень та планів
 • Говоріння: мої завдання, цілі та плани на наступний рік
 • Вимова і орфографія: c / ć / ci
 • Комунікативні ситуації: опис розташування; запитання про дорогу; аргументація; вираження власних думок, преференцій та переконань; порівняння; опис життя в місті; дискусія
 • Граматика: конструкцій типу jestem w pracy, mówię o problemach; місцевий відмінок іменників та прикметників в однині та множині; займенники у місцевому відмінку
 • Словниковий запас: місто, інфраструктура у місті, об’єкти у місті (центри надання послуг, установи, магазини) географічне положення, визначні місця у місті, життя в місті (переваги та недоліки), розваги,
 • Аудіювання: «Польща», діалог «Як дійти до центру / магазину / вокзалу», «Моє місто / мій район»
 • Читання: «Переваги та недоліки проживання в великому місті», ситуації в місті, діалог «Відвідування нового міста»; діалоги в кінотеатрі, банку; на вокзалі, паркінгу, аеропорту та автозаправній станції
 • Письмо: речення стосовно ситуацій у місті, відповіді на питання стосовно проживання у великому місті, порівняння переваг та недоліків, реакції на комунікативні ситуації, речення з місцевим відмінком
 • Говоріння: моє місто, переваги та недоліки проживання у великому місті
 • Вимова і орфографія: rz / ż, ch / h, ó / u
 • Комунікативні ситуації: планування поїздки, заохочення до різних форм проведення вільного часу, розміщення у просторі, вираження вподобання та преференцій, питання стосовно туристичної пропозиції, бронювання готелю
 • Граматика: конструкції типу jadę nad morze, mieszkam w hotelu, прийменники, повторення відмінків та дієвідмін
 • Словниковий запас: туризм і подорожі, туристичні пропозиції, бронювання готелю, визначні місця у місті
 • Аудіювання: діалог «Плани на відпустку», пропозиція готелю, бронювання готелю
 • Читання: текст «Польські міста. Вроцлав», опис комунікативних ситуацій, текст «Який відпочинок ти любиш?», «Туристичні пропозиції»
 • Письмо: реакція на комунікативні ситуації, речення з прислівниками
 • Говоріння: моя поїздка до Вроцлава, мої плани на відпочинок
 • Вимова: наголос
 • Комунікативні ситуації: моє житло, питання стосовно оголошення оренди житла, діалог оренда житла, порівняння, вираження місця та розташування, аргументування, вираження переконань та вподобань, дискусія
 • Граматика: прийменники (między, naprzeciwko, obok), множина іменників та прикметників
 • Словниковий запас: житло, обладнання та меблі, оренда житла / кімнати (тип, розміщення, оплата), переваги та недоліки
 • Аудіювання: діалог «Я переїхав у нову квартиру», «Оренда житла»
 • Читання: текст «Моє житло», оголошення про оренду квартири / кімнати, опис комунікативних ситуацій, «Переваги і недоліки проживання в студії», «Покупка чи оренда житла»
 • Письмо: опис та порівняння ілюстрацій, реакція на комунікативні ситуації, опис житла та меблів
 • Говоріння: переваги і недоліки проживання у студії», оренда чи покупка квартири», моє житло
 • Вимова і орфографія: z / zi
 • Комунікативні ситуації: опис погоди, стану здоров’я; вираження вподобань; питання про самопочуття; візит у лікаря; формулювання порад
 • Граматика: конструкції типу gorąco polecać, szybko biegać; утворення прислівників
 • Словниковий запас: погода, здоров’я,  частини тіла, самопочуття, здоровий спосіб життя, візит у лікаря; базові прислівники типу zdrowo, zimno
 • Аудіювання: монолог «Пори року. Погода», «Прогноз погоди», «Вплив погоди на здоров’я»; діалог «Питання про самопочуття», «Візит у лікаря»
 • Читання: текст «Яка пора року / погода мені подобається», «Здоровий спосіб життя», опис комунікативних ситуацій
 • Письмо: питання стосовно погоди, вподобань / невподобань; відповіді на запитання про прогнозу погоди; речення з прислівниками; текст «Вплив погоди на самопочуття», реакція на комунікативні ситуації
 • Говоріння: здоровий спосіб життя, пори року, вплив погоди на самопочуття

Перевірка словникового запасу, граматики, навичок письма та говоріння

Аудіювання, читання, граматика, письмо, говоріння

Що включає
курс А2

 • Вимова і орфографія: si / ś
 • Комунікативні ситуації: опис процесів та фактів в минулому часі; біографія; опис досягнень, успіхів та невдач; опис відносин; формулювання цілей та завдань; вираження позитивних / негативних реакцій та почуттів
 • Граматика: конструкції типу uczę się polskiego, nauczyłam się angielskiego; утворення та використання дієслів доконаного та недоконаного виду
 • Словниковий запас: біографія, сім’я, плани, професія, досягнення, цілі, успіхи, невдачі, зацікавлення, захоплення, почуття
 • Аудіювання: діалог «Біографія», телефонна розмова
 • Читання: текст «Я, мої цілі, завдання та досягнення», «Підсумок року, успіхи та поразки», опис комунікативних ситуацій
 • Письмо: текст «Розповідь про себе, свої цілі та досягнення»; опис життєвих ситуацій, стосунків та почуттів; речення з дієсловами у доконаному та недоконаному виді
 • Говоріння: досягнення, зміни, цілі, бажання, успіхи та невдачі
 • Вимова і орфографія: повторення (ś / sz / si / cz / ch / rz)
 • Комунікативні ситуації: питання про спосіб проведення часу; вираження вподобань / невподобань та преференцій; аргументація; вираження власних думок та переконань; опис спортивних дисциплін; презентація спортивних пропозицій та розваг; відповіді на запитання на основі прочитаного тексту; дискусія
 • Граматика: конструкції типу uprawianie sportu, bycie zdrowym; утворення віддієслівних іменників
 • Словниковий запас: спорт; спортивні дисципліни, пропозиції та розваги
 • Аудіювання: монолог «Невдачі», діалог «Переваги спорту», «Нетипові спортивні дисципліни»
 • Читання: текст «Спорт як хобі, здоров’я, професія чи небезпека», опис спортивних дисциплін, спортивні пропозиції, опис комунікативних ситуацій, «Роберт Левандорський - польський феномен»
 • Письмо: продовження історії, опис власного відношення до спорту, реакція на комунікативні ситуації, коментарі та відповіді на запитання на основі прочитаного
 • Говоріння: спорт, спортивні дисципліни, відношення до спорту
 • Вимова і орфографія: ę / ą / om / em / on / en
 • Комунікативні ситуації: вираження власної думки та переконання; відповіді на питання на основі прослуханого та прочитаного; опис власного досвіду, життєвих ситуацій та навчальних пропозицій; поради; аргументаційний текст; формулювання пропозицій
 • Граматика: повторення (відмінювання іменників та прикметників, дієвідміни дієслів)
 • Словниковий запас: навчання, освіта, освітні пропозиції (курси, майстер-класи), тренування пам’яті, участь у конкурсі
 • Аудіювання: монолог «Як ефективно навчатись»
 • Читання: текст «Моя відношення до навчання», навчальні пропозиції, опис комунікативних ситуацій, «Способи запам’ятовування», оголошення
 • Письмо: заявка на участь у конкурсі, реакція на комунікативні ситуації, відповіді на запитання на основі прочитаного та прослуханого, аргументація, поради
 • Говоріння: навчання, освіта, способи запам’ятовування
 • Вимова і орфографія: dz і dź.
 • Комунікативні ситуації: опис традицій, свят та звичаїв; запрошення; побажання та привітання в офіційному та неофіційному стилі; вираження вподобань / невподобань, переконань та емоцій
 • Граматика: конструкції типу gratuluję Ci, życzę Panu dużo motywacji; займенники в давальному відмінку
 • Словниковий запас: свята, традиції, звичаї, побажання, привітання
 • Аудіювання: монолог «Мої улюблена свята та традиції», «Великдень»
 • Читання: текст «Різдво», «Звичаї та традиції», привітання та запрошення, опис комунікативних ситуацій
 • Письмо: вираження вподобань / невподобань; опис свят, традицій та звичаїв; привітання; запрошення; реакція на комунікативні ситуації
 • Говоріння: свята, привітання, запрошення, відповіді на запитання стосовно свят та традицій
 • Перевірка словникового запасу, граматики, навичок письма та говоріння
 • Вимова і орфографія: повторення, скоромовки
 • Комунікативні ситуації: вираження думок та переконань стосовно роботи; дискусія; аргументація; опис власних навичок, вмінь та досвіду; питання про інформацію стосовно обов’язків, вакансій та умов працевлаштування
 • Граматика: повторення (відмінювання іменників, прикметників та дієслів)
 • Словниковий запас: робота, вакансії, професії, досвід роботи, обов’язки, завдання на посадах, вимоги, працевлаштування, співбесіда, резюме, бізнес
 • Аудіювання: діалог «Пошук роботи», «Умови працевлаштування», «Як написати резюме»
 • Читання: текст «Досвід роботи», «Співбесіда», «Власний бізнес чи робота за наймом», резюме, опис комунікативних ситуацій
 • Письмо: реакція на комунікативні ситуації, відповіді на запитання на основі прослуханого, резюме
 • Говоріння: пошук роботи, співбесіда, працевлаштування
 • Комунікативні ситуації: опис людини, порівняння, вираження власної думки стосовно позитивних / негативних рис характеру, поради та рекомендації
 • Граматика: множина прикметників чоловічо-особового роду, повторення (відмінювання іменників)
 • Словниковий запас: риси характеру, види темпераменту, інтереси та хобі, ідіоми на позначення рис характеру, поради та рекомендації
 • Аудіювання: «Види темпераменту»
 • Читання: текст «Зірки польського шоу-бізнесу», опис особистості, повідомлення / приватний лист, текст «Інтроверт та екстраверт», опис проблем / негативних рис характеру, порада
 • Письмо: повідомлення / приватний лист, опис особистості, рекомендація
 • Говоріння: зірки шоу-бізнесу; опис особистості; позитивні / негативні риси характеру, їх вплив на інтереси та роботу, темперамент; рекомендації та поради
 • Комунікативні ситуації: дискусія, питання про думку, вираження власної думки / незгоди, нейтральні відповіді, вираження переконань стосовно роботи, формулювання узагальнень
 • Граматика: називний відмінок множини (чоловічо-особовий рід), повторення (теперішній час, відмінювання іменників)
 • Словниковий запас: умови праці; професії, їх переваги та недоліки; обов’язки, вимоги та бенефіти; дискусія; риси характеру
 • Аудіювання: «Професії майбутнього»
 • Читання: переваги та недоліки професій, тест «Яка професія мені найбільше підходить», опис комунікативних ситуацій
 • Письмо: реакція на комунікативні ситуації, аргументаційний текст
 • Говоріння: моя нинішня / майбутня професія, яка професія мені найбільше підходить за темпераментом, дискусія стосовно роботи
 • Комунікативні ситуації: вираження почуттів (надія, задоволення, побоювання, обурення, занепокоєння), вираження думок та переконань стосовно екологічних проблем, аргументація, опис проблем, порівняння
 • Граматика: майбутній доконаний час, ступені порівняння прислівників, повторення (вид дієслів)
 • Словниковий запас: тварини, екологічні проблеми, охорона середовища, почуття, екологічний стиль життя
 • Аудіювання: «Стиль життя Zero Waste»
 • Читання: статті на тему охорони здоров’я і екологічних проблем, опис комунікативних ситуацій, «Як ми можемо захищати середовище», «Зоопарк – розвага коштом тварин чи порятунок тварин під загрозою зникнення»
 • Письмо: реакція на комунікативні ситуації, переказ прослуханого тексту, аргументаційний текст про переваги та недоліки зоопарків, порівняльні речення
 • Говоріння: «Як ми можемо захищати середовище»
 • Комунікативні ситуації: вираження побажань, припущень та пропозицій; дискусія; опис домашніх справ, обов’язків та сімейних проблем
 • Граматика: умовний спосіб, умовні речення, повторення (теперішній, майбутній час), складнопідрядні речення з że / żeby
 • Словниковий запас: сім’я, сімейні проблеми, домашні обов’язки, стосунки, почуття
 • Аудіювання: «Кохання чи дружба»
 • Читання: сімейні проблеми, опис комунікативних ситуацій, статті на тему стосунків, дискусія про весілля та шлюб, весільні прикмети
 • Письмо: складнопідрядні / умовні речення, переказ прослуханого тексту, реакція на комунікативні ситуації, стаття
 • Говоріння: аргументаційна розповідь стосовно сім’ї або стосунків
 • Комунікативні ситуації: вираження пропозиції, прохання, побажання; опис стосунків з іншими людьми; аргументація; запитання; вираження згоди / незгоди, вираження пропущень
 • Граматика: давальний відмінок, конструкції типи ufam swojemu przyjacielowi, займенник się, повторення (умовні речення)
 • Словниковий запас: дружба, стосунки з людьми, прислів'я
 • Аудіювання: фрагмент книжки «Повага і гіркий шоколад»
 • Читання: текст «Брак друзів не менш шкідливий, ніж паління», тест «Чи ти хороший друг?»
 • Письмо: реакція на комунікативні ситуації, текст про найкращого друга
 • Говоріння: роздуми та дискусія про дружбу, аргументаційна розповідь про дружбу, факти про себе
 • Перевірка словникового запасу, граматики, навичок письма та говоріння
 • Комунікативні ситуації: вираження прохання та обурення, скарга, вираження вподобань / невподобань, поради, реклама, опис домашніх обов’язків
 • Граматика: безособові форми дієслів, віддієслівні іменники, наказовий спосіб
 • Словниковий запас: побутова техніка, домашні обов'язки, прохання, обурення, реклама
 • Аудіювання: «Домашні обов’язки»
 • Читання: «Як вигідно купувати побутову техніку», проблеми з технікою, реклама, опис комунікативних ситуацій, статті на тему домашніх обов’язків
 • Письмо: реклама, реакція на комунікативні ситуації, текст стосовно побутової техніки та домашні обов’язки
 • Говоріння: питання та дискусії стосовно побутової техніки, домашні обов’язки
 • Комунікативні ситуації: виражати задоволення / незадоволення, скарга, опис техніки та її використання в щоденному житті
 • Граматика: пасивні дієприкметники, пасивний стан
 • Словниковий запас: техніка, технології, опис повсякденних обов’язків
 • Аудіювання: «Технології майбутнього»
 • Читання: опис техніки та її функцій, опис комунікативних ситуацій, скарга
 • Письмо: вираження думки стосовно техніки, переказ прослуханого тексту, скарга
 • Говоріння: відповіді на запитання стосовно техніки, вираження власної думки та переконань
 • Комунікативні ситуації: вираження здивування та недовіри; вираження думки про Інтернет, його функції та роль; опис мети і призначення; заохочення
 • Граматика: складні речення, сполучники
 • Словниковий запас: Інтернет, здивування, недовіра, аргументування, позитивні та негативні сторони використання Інтернету, залежність
 • Аудіювання: «Залежність від Інтернету»
 • Читання: позитивні та негативні риси Інтернету, «Моє відношення до Інтернету», польські сервіси та ресурси
 • Письмо: опис корисних інтернет-ресурсів, реакція на комунікативні ситуації, переклад прослуханого тексту
 • Говоріння: моє відношення до Інтернету
 • Комунікативні ситуації: вираження власної думки, вподобань, переконань; опис книжок; огляд преси; дискусія; рецензування
 • Граматика: підрядні речення, повторення (наказовий спосіб)
 • Словниковий запас: преса, книжки, інформаційні портали
 • Аудіювання: «Як швидше і більше читати»
 • Читання: огляд преси, журнали, статті, інформаційні портали, опис комунікативних ситуацій, опис книжок, рецензія
 • Письмо: опис журналу / газети / інтернет-видання / блогу, переклад прослуханого тексту, вираження думки стосовно дискутивних тем, рецензія
 • Говоріння: преса, її вплив та популярність; відношення до медіа, читання; улюблені книжки
 • Комунікативні ситуації: опис сюжету фільмів, вираження вподобань / невподобань, цитування, роль телебачення, формулювання пропозицій
 • Граматика: складносурядні речення, пряма і непряма мова
 • Словниковий запас: фільми, телебачення, вільний час
 • Аудіювання: огляд польських YouTube каналів
 • Читання: «Телебачення, Інтернет чи кінотеатр», пропозиції кінотеатру, опис та рецензії фільмів
 • Письмо: повідомлення, запрошення, опис та рецензія фільму, цитування
 • Говоріння: вираження вподобань / невподобань пов’язаних з фільмами, обговорення дискутивних тем (піратство, вплив медіа)
 • Перевірка словникового запасу, граматики, навичок письма та говоріння
 • Аудіювання, читання, граматика, письмо, говоріння

Ми використовуємо cookie для того, щоб збирати статистику та робити контент цікавішим. Також cookie використовуються для відображення найбільш релевантної реклами. Ви можете детальніше прочитати про cookie-файли та змінити налаштування вашого браузера.

Політика щодо файлів cookie